Home / Tag Archives: thương vợ

Tag Archives: thương vợ

Bình Giảng Bài Thơ Thương Vợ Của Trần Tế Xương

Bài thơ Thương vợ

Đề bài: Bình Giảng Bài Thơ Thương Vợ Của Trần Tế Xương BÀI LÀM Trần Tế Xương là một nhà thơ trung đại tài năng nhưng lận đận trong đường công danh thi cử. Ông sống dưới thời xã hội thực dân nửa phong kiến đầy rối ren, loạn lạc. …

Read More »