Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 8 (page 2)

Văn mẫu lớp 8

soạn bài khi con tu hú của tố hữu

(Soạn văn lớp 8): Em hãy soạn bài khi con tu hú của tố hữu Đề bài: Em hãy soạn bài khi con tu hú của tố hữu (Ngữ văn lớp 8) BÀI LÀM Câu 1: Nhan đề của bài thơ là “khi con tu hú”, nếu đọc ta thấy …

Read More »

cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

Cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh (Soạn văn lớp 8): Em hãy cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh Đề bài: Em hãy cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh (Ngữ văn lớp 8) BÀI LÀM Nhà thơ Tế Hanh …

Read More »

soạn bài nhớ rừng của nhà thơ thế lữ

(Soạn văn lớp 8): Em hãy soạn bài Nhớ rừng của tác giả Thế Lữ Đề bài: Em hãy soạn bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ ( Ngữ văn lớp 8) BÀI LÀM Câu 1: Bài thơ được tác giả cắt thành 5 đoạn, sau đây là nội dung …

Read More »

cảm nhận bài thơ mùa xuân nho nhỏ của thanh hải

(Soạn văn lớp 9): Em hãy cảm nhận bài thơ mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải Đề bài: Cảm nhận bài thơ mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải BÀI LÀM Bài thơ “Mùa xuân nhỏ nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải được sáng tác trong một hoàn cảnh …

Read More »

soạn bài mùa xuân nho nhỏ của thanh hải

(Soạn văn lớp 9): Em hãy soạn bài mùa xuân nho nhỏ của thanh hải Đề bài: soạn bài mùa xuân nho nhỏ của thanh hải BÀI LÀM Câu 1: (*) Mạch cảm xúc của bài thơ: có sự xuyên suốt, thống nhất và diễn ra theo mạch cả xúc …

Read More »