Home / Tag Archives: tố hữu

Tag Archives: tố hữu

cảm nhận bài thơ từ ấy của tố hữu

(Soạn văn lớp 11): Cảm nhận bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Đề bài: Em hãy cảm nhận bài thơ Từ ấy của Tố Hữu (Ngữ văn lớp 11) BÀI LÀM         Ngày được đứng vào hàng ngũ của những người cùng phấn đấu vì một …

Read More »

phân tích bài thơ từ ấy của tố hữu

(Soạn văn lớp 11): phân tích bài thơ từ ấy của tố hữu Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ từ ấy của tố hữu (Ngữ văn lớp 11) BÀI LÀM Nhà thơ Tố Hữu được coi là lá cờ đầu của nền thơ ca Cách mạng Việt Nam. …

Read More »

soạn bài từ ấy của tố hữu

(Soạn văn lớp 11): soạn bài từ ấy của Tố Hữu Đề bài: Em hãy soạn bài Từ ấy của Tố Hữu (Ngữ văn lớp 11) BÀI LÀM Câu 1: Tố Hữu đã sử dụng những hình ảnh để chỉ lý tưởng: “Nắng hạ”: đê chỉ ánh sáng, là sự soi …

Read More »

soạn bài khi con tu hú của tố hữu

(Soạn văn lớp 8): Em hãy soạn bài khi con tu hú của tố hữu Đề bài: Em hãy soạn bài khi con tu hú của tố hữu (Ngữ văn lớp 8) BÀI LÀM Câu 1: Nhan đề của bài thơ là “khi con tu hú”, nếu đọc ta thấy …

Read More »