Home / Tag Archives: hữu thỉnh

Tag Archives: hữu thỉnh

soạn bài sang thu của hữu thỉnh

(Soạn văn lớp 9): Em hãy soạn bài sang thu của hữu thỉnh Đề bài: soạn bài sang thu của hữu thỉnh BÀI LÀM Câu 1: (*) Sự biến đổi của đất trời sang thu được Hữu Thỉnh cảm nhận bắt đầu từ các hình ảnh, hiện tượng: Loading... – …

Read More »