Home / Tag Archives: hồ chí minh

Tag Archives: hồ chí minh

phân tích bài thơ chiều tối của hồ chí minh

 (Soạn văn lớp 11): phân tích bài thơ chiều tối của hồ chí minh Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ chiều tối của hồ chí minh (Ngữ văn lớp 11) BÀI LÀM “Nhật kí trong tù” là một tập thơ của Hồ Chí Minh, được sáng tác năm …

Read More »

soạn bài chiều tối của hồ chí minh

 (Soạn văn lớp 11): soạn bài chiều tối của hồ chí minh Đề bài: Em hãy soạn bài chiều tối của hồ chí minh (Ngữ văn lớp 11) BÀI LÀM Câu 1: So sánh bản dịch thơ với bản dịch nghĩa: Ở câu 2, trong bản phiên âm, tác giả …

Read More »

phân tích bài thơ đi đường của hồ chí minh

(Soạn văn lớp 8): Em hãy phân tích bài thơ đi đường của hồ chí minh Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ đi đường của hồ chí minh (Ngữ văn lớp 8) BÀI LÀM Vào tháng 8 năm 1942, trong khi lên đường sang Trung Quốc để tranh …

Read More »

phân tích bài thơ ngắm trăng của hồ chí minh

(Soạn văn lớp 8): Em hãy phân tích bài thơ ngắm trăng hồ chí minh Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ ngắm trăng hồ chí minh (Ngữ văn lớp 8) BÀI LÀM Vào tháng 8 năm 1942, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ Pác Bó bí mật …

Read More »