Home / Tag Archives: đi quá nhanh trên đường phẳng cũng bị vấp

Tag Archives: đi quá nhanh trên đường phẳng cũng bị vấp