Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 11 / soạn bài nước đại việt ta của nguyễn trãi

soạn bài nước đại việt ta của nguyễn trãi

(Soạn văn lớp 11): soạn bài Nước Đại Việt ta của Nguyễn Trãi

Đề bài: em hãy soạn bài Nước Đại Việt ta của Nguyễn Trãi

BÀI LÀM

Câu 1: Khi nêu tiền đề sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Việt Nam ta, Nguyễn Trãi đã khẳng định những chân lý:

Nước chúng ta có lãnh thổ riêng, có nền văn hiến lâu đời, có phong tục tập quán. Có lịch sử độc lập với nhiều triều đại. Có chủ quyền và ngang hàng với triều đại của Trung Quốc.

Câu 2: Qua hai câu:

Loading...

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”

Cho thấy được tư tưởng cốt lõi là “yên dân”, “trừ bạo”. “Yên dân” là làm cho nhân dân được hưởng thái bình, ấm no hạnh phúc. “Trừ bạo” là diệt mọi thế lực bạo tàn để giữ yên cuộc sống cho nhân dân. “Nhân nghĩa” là lo cho dân, là yêu nước, chống quân xâm lược. Như vậy khái niệm nhân nghĩa của Nguyễn Trãi gắn liền với lòng yêu nước, gắn liền với quốc gia, dân tộc. Nhân nghĩa không những trong quan hệ giữa người với người mà còn trong quan hệ giữa dân tộc với dân tộc.

Câu 3: Nguyễn Trãi đưa ra những yếu tố căn bản để xác định độc lập, chủ quyền của dân tộc:

Để khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc, Nguyễn Trãi đã dựa vào các yếu tố như: nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử riêng, chế độ riêng, chủ quyền riêng. Với những yếu tố căn bản này, tác giả đã đưa ra một khái niệm khá hoàn chỉnh về quốc gia, dân tộc. Khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập, có chủ quyền bình đẳng ngang hàng với các triều đại Trung Quốc.

Câu 4: Những nét đặc sắc về nghệ thuật trong đoạn trích:

– Tác giả dùng nhiều từ ngữ diễn đạt tính hiển nhiên vốn có lâu đời của nước Đại Việt ta trên nhiều phương diện (văn hiến, lãnh thổ, triều đại, …) Các từ như: từ lâu, vốn xưng… đồng thời kể ra những kẻ xâm lược phương Bắc đã chịu thất bại mà sử sách còn ghi rõ.

– Lời văn ngắn gọn, ý tứ phong phú, lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén.

– Sử dụng những câu văn biền ngẫu cân xứng, nghệ thuật đối và so sánh

– Biện pháp liệt kê những thất bại của giặc.

– Kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn

Câu 5: Câu văn biến ngẫu cân xứng, nhịp nhàng.

Ở Bình Ngô đại cáo sau khi nêu nguyên lí nhân nghĩa, nêu chân lí khách quan. Nguyễn Trãi đưa ra những chứng minh đầy tính thuyết phục về sức mạnh của nhân nghĩa, của chân lí, nói chung lại là sức mạnh của chính nghĩa.

Vậy là sức mạnh của nhân nghĩa, một khái niệm chung chung trừu tượng đã được người anh hùng dân tộc làm cho sinh động bằng chính thực tiễn lịch sử oai hùng của dân tộc.

Câu 6: Có thể khái quát trình tự lập luận trong đoạn trích Nước Đại Việt ta bằng sơ đồ sau:

Có thể khái quát trình tự lập luận trong đoạn trích Nước Đại Việt ta bằng sơ đồ sau:

Nguyên lí nhân nghĩa

Yên dân

 

Sự tồn tại độc lập của nước Đại Việt

Văn hiến

Lãnh thổ

Phong tục

Sức mạnh của nhân nghĩa, kẻ xâm lược thất bại

Lịch sử

Các triều đại độc lập

Trừ bạo

 

 

soạn bài nước đại việt ta của nguyễn trãi
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

phân tích bài thơ chiều tối của hồ chí minh

 (Soạn văn lớp 11): phân tích bài thơ chiều tối của hồ chí minh Đề …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *